Journal

JMIR Publications Inc.

Type

Journal article

D.O.I.

10.2196/16850

Year

2020

Author/s

Lei Zhang and Xianwen Shang and Subhashaan Sreedharan and Xixi Yan and Jianbin Liu and Stuart Keel and Jinrong Wu and Wei Peng and Mingguang He