Journal

BMJ

Type

Journal article

D.O.I.

10.1136/bjophthalmol-2020-318609

Year

2021

Author/s

Wei Wang and Xiaotong Han and Jiaqing Zhang and Xianwen Shang and Jason Ha and Zhenzhen Liu and Lei Zhang and Lixia Luo and Mingguang He