Journal

BMJ

Type

Journal article

D.O.I.

10.1136/bjophthalmol-2021-318789

Year

2021

Author/s

Yixiong Yuan and Wei Wang and Xianwen Shang and Ruilin Xiong and Jason Ha and Lei Zhang and Zhuoting Zhu and Mingguang He